7 januari 2019Verlaging OZB-tarief gemeenschapsleven mogelijk

Op 4 december 2018 is een Amendement in de Tweede Kamer aangenomen om het voor gemeenten mogelijk te maken het lagere woningtarief voor de OZB toe te passen op instellingen van sociaal belang. Een goed bericht voor sportaccommodaties, dorpshuizen, Scouting, muziekverenigingen en goede doelen. 

Gemeenten krijgen de vrijheid om voor deze instellingen het woningtarief van de OZB te rekenen in plaats van het hogere tarief voor niet-woningen. Dit is ingegaan per 1 januari 2019. Dit wil echter niet zeggen dat gemeenten dit ook doen. Gemeenten mogen kiezen welke categorieën van sociaal belang behartigende instellingen voor het lagere tarief in aanmerking komen. Dat kan gaan om zowel het gebruikersdeel als het eigenaarsdeel.

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen alleen het gebruikersdeel of het eigenaarsdeel te verlagen voor een bepaalde categorie organisaties. Gemeenten mogen geen onderscheid maken binnen deze categorieën, zodat niet de ene sportvereniging een lager OZB-tarief krijgt dan de andere.

Verwacht wordt dat er veel verschillen tussen gemeenten zullen ontstaan in het tarief dat zij gaan toepassen voor sociaal belang behartigende instellingen.

Meer informatie >>

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl