Image
Wilt u helpen?
Aanbod
Hulp nodig?
Vraag

  Copyright 2011

  Copyright 2011

  Mooi zo Goed zo is een onderdeel van welzijnsorganisatie Divers. Op de inhoud en vormgeving van de website van Mooi zo Goed zo (www.mzgz.nl)  rust auteursrecht en databankenrecht. Mooi zo Goed zo behoudt zich haar auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor.

  Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Mooi zo Goed zo.

  Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met het secretariaat van Mooi zo Goed zo info[at]mzgz.nl, tel. 073 – 612 44 88.

  Wij hebben uw hulp nodig!

  Mooi zo Goed zo zoekt medewerking voor:

  WZC Antoniegaarde - schoonmaken bestrating binnentuin

  Gemeenschapshuis d'n As - sportmaterialen

  Kinderboerderij 't Veldje - terrasdeuren

  Speeltuin 't Kwekkeltje - speeltoestel 'gestrand Piratenschip' ivm 25 jarig jubileum

  Dierenpark Maliskamp - nieuwbouw hoofdgebouw dierenpark

  Humanitas Computerhuis - 2de hands beeldschermen / computers / laptops

  Bijzonder Gewoon - stage/werkplaatsen 'Bijna Banen'

  Stichting Oosterhoeve - renovatie + bodemverbetering ivm wateroverlast

  Circus Bon Bourgon - opknappen ontvangsthal, circuskapel en opslag

  Heempark 's-Hertogenbosch Zuid - onderhoud heempark

  Eendenkooi Maaspoort – Renovatie en natuurwerkzaamheden

  Stadswandeling De Verscholen Stad - Binnenstad zien zoals u het nog niet kent