Image
Wilt u helpen?
Aanbod
Hulp nodig?
Vraag

  Weetjes

  Weetjes

  Mooi zo Goed zo start in 2018 met een nieuwe rubiek: 'Weetjes'. In deze rubriek worden feiten, bijzonderheden en aardige dingen over het vrijwilligerswerk in 's-Hertogenbosch gepresenteerd.
   

  7. september 2018
  Sinds de eeuwwisseling zijn 182 nieuwe organisaties opgericht.
   
  In 2017 en 2018 zijn gestart Buitengewoon Ongewoon, Moerasvrienden, Bosch Ouderenfonds, Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch, DTV Den Bosch, De MeloDiva’s, Sociale Sportschool, Netwerk tegen armoede, Buurtbemiddeling073, Quiet Community Den Bosch, Vrienden Theaterfestival Boulevard, Maaspoort Kids, Jeu de boules Willemspoort en ...?
   
  6. Augustus 2018
  Het aantal vrijwilligers van 65+ is sinds 2010 gestegen van 7.000 naar 10.800 (+55%). Een direct gevolg van de pensionering van de babyboomgeneratie.
   
  Sinds 2010 zijn in 's-Hertogenbosch door vrijwilligers 118 nieuwe maatschappelijke organisaties opgericht.
   
  De waarde van het vrijwilligerscorps (47.512 mensen, peildatum najaar 2016) in gemeente 's-Hertogenbosch, op basis van wettelijk minimumloon, is € 145 miljoen per jaar.
   
  5. Mei 2018
  In 2020 worden de eerste babyboomers 75 jaar. Zij gaan stoppen met hun vrijwilligerswerk. De uitstroom uit het vrijwilligerscorps wordt dan groter dan de instroom. Te verwachten gevolg: krimp!
   
  In de gemeente 's-Hertogenbosch bestaan 1.229 verenigingen van eigenaars, vergelijkbaar met huur- en bewonerscomités. Zijn zij te betrekken bij maatschappelijke thema's als duurzaamheid, armoede, isolement en eenzaamheid?
   
  4. April 2018
  De 47.512 vrijwilligers in gemeente 's-Hertogenbosch verzetten jaarlijks voor zo'n 6.000 fte's aan werk. Ter vergelijking: de gemeente 's-Hertogenbosch telt circa 1.400 fte's.
   
  Opvallend meer senioren in 's-Hertogenbosch (65+) zijn vrijwilligerswerk gaan doen. Van 36,5% in 2014 naar 43% in 2016.
   
  Dat geldt ook voor de jongeren (18-39 jaar) die vrijwilligerswerk doen. Zij gingen van 26% in 2014 naar 32% in 2016. Jongeren doen beduidend meer vrijwilligerswerk dan doorgaans gedacht wordt.
   
  3. Maart 2018 - Groeien en bloeien
  Het gemeenschapsleven in de gemeente ’s-Hertogenbosch groeit en bloeit, een paar feiten op een rij.
   
  Sinds de eeuwwisseling zijn 166 nieuwe organisaties* opgericht. De meeste in de maatschappelijk/sociale doelen sector (57). Daarna volgen kunst/cultuur sector (42), milieu/natuurbehoud/dieren sector (15), buurt & wijkwerk (13), zorg (10), belangenbehartiging (9), sport (8) en de rest (12).
   
  *Op basis van nu beschikbare gegevens.
   
  2. Februari - Tevreden
  In deze eeuw is het aantal mensen dat in de gemeente 's-Hertogenbosch vrijwilligerswerk doet flink gestegen van 30.000 (in 2002) naar 47.500 (in 2016), dit zijn 4 op de 10 mensen van 18 jaar en ouder.
   
  Inwoners doen op verschillende gebieden vrijwilligerswerk, het meest in de sport (25%), zorg (22%), buurt- en wijkwerk (20%), maatschappelijke/sociale doelen (16%), kunst/cultuur (14) en onderwijs (14%).
   
  8 op de 10 vrijwilligers is tevreden met het werk dat ze doen, link naar reportage.
   
  1. Januari 2018 - Oudsten
  Hoe oud zijn de oudste nog steeds actieve maatschappelijke organisaties in 's-Hertogenbosch?

  De oudste is de Stichting Godshuizen met haar voorloper het Geefhuis, opgericht in 1268 en dus dit jaar 750 jaar oud! Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum jaar!
  In de Godshuizen nemen momenteel de volgende instellingen deel: het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de Reinier van Arkel Groep, de Van Neynselgroep, Cello, Oosterpoort, Vivent en Zorggroep Elde.
   
  De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, gevestigd in het Zwanenbroedershuis in de Hinthamerstraat, viert in 2018 haar 700 jarig jubileum. Proficiat!
   
  De Parochie H. Antonius Abt Bokhoven is opgericht in 1369 en viert volgend jaar haar 650 jarig bestaan.
   
  Reinier van Arkel stamt uit 1442 en was vorig jaar 575 jaar oud.

   

  Wij hebben uw hulp nodig!

  Mooi zo Goed zo zoekt medewerking voor:

  Mooi zo Goed zo - Laptop Challenge

  Quiet Den Bosch - attenties/uitjes voor members

  KC de Kwartiermaker - boomstammetjes voor schooltuin

  Jeu de boules Willemspoort - straatmeubilair bij jeu de boulesbaan

  Wijkraad Centrum/Hondsberg - speelgelegenheid Geenbergenstraat

  Eerste Bossche Scootmobielclub - Canta invalidenvoertuig

  Zorgboerderij De Locatie - herbouw afgebrande kantine

  WZC Antoniegaarde - schoonmaken bestrating binnentuin

  Gemeenschapshuis d'n As - sportmaterialen

  Dierenpark Maliskamp - nieuwbouw hoofdgebouw dierenpark

  Humanitas Computerhuis - 2de hands beeldschermen / computers / laptops

  Bijzonder Gewoon - stage/werkplaatsen 'Bijna Banen'

  Heempark 's-Hertogenbosch Zuid - onderhoud heempark

  Eendenkooi Maaspoort – Renovatie en natuurwerkzaamheden

  Stadswandeling De Verscholen Stad - Binnenstad zien zoals u het nog niet kent