Zelfkrant

Nadat de Zelfkrant 's-Hertogenbosch het eerste jaar van haar bestaan (1998) de krant op privé apparatuur heeft moeten maken, is de krant in het tweede levensjaar gemaakt op eigen apparatuur. Mooi zo Goed zo heeft het Juliana Welzijn Fonds bereid gevonden geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de benodigde apparatuur. Eerder was de Stichting Lichtcentrum 's-Hertogenbosch al bereid tot een donatie. De krant heeft een oplage van 10.000 exemplaren.

Door de verkoop van de Zelfkrant verdienen de verkopers hun eigen geld, hebben een zinvolle activiteit en zijn voor hun levensonderhoud minder aangewezen op liefdadigheid en diefstal.

In 2015 is de oplage van de Zelfkrant op jaarbasis 80 tot 90.000 exemplaren.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl