Top vijf van Nederland

Vrijwilligerskorps in gemeente 's-Hertogenbosch behoort volgens CBS bij de top van Nederland (5de). Zwolle heeft met 59,6% het hoogste aandeel vrijwilligers. Apeldoorn, Amersfoort, Enschede en 's-Hertogenbosch volgen (50,8 tot 46,6%). Lees verder

Nieuwe energie

Sinds de eeuwwisseling zijn in gemeente 's-Hertogenbosch 209 nieuwe maatschappelijke organisaties opgericht, waarvan 129 sinds 2010.

Nieuwe organisaties

In 2017 en 2018 zijn gestart Buitengewoon Ongewoon, Moerasvrienden, Bosch Ouderenfonds, Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch, DTV Den Bosch, De MeloDiva’s, Sociale Sportschool, Netwerk tegen armoede, Buurtbemiddeling073, Quiet Community Den Bosch, Vrienden Theaterfestival Boulevard, Maaspoort Kids, Jeu de boules Willemspoort en …?

Waarde vrijwilligerskorps

De waarde van het vrijwilligerskorps (47.512 mensen, peildatum najaar 2016) in gemeente 's-Hertogenbosch, op basis van wettelijk minimumloon, is € 145 miljoen per jaar.

65+ vrijwilligers gestegen

Het aantal vrijwilligers van 65+ is sinds 2010 gestegen van 7.000 naar 10.800 (+55%). Een direct gevolg van de babyboomers die pensioneren.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 073-6124488 info@mzgz.nl