28 oktober 2019Prachtige baan in belevingstuin

Een prachtige jeu de boulesbaan, moes- en siertuin voor bewoners van de Windmolenbergstraat, dat is het resultaat van een dag werken door medewerkers van ICT-bedrijf Ivanti Software B.V.

Zo’n 20 medewerkers van het ICT-bedrijf Ivanti Software B.V. hebben zich begin oktober ingezet voor de bewoners van Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ aan de Windmolenbergstraat. Aanleiding is de morele verplichting die Ivanti voelt om iets terug te doen voor de maatschappij. Medewerkers mogen minstens één dag per jaar vrijwilligerswerk doen in de “baas zijn tijd”. Elk jaar kiest Ivanti een maatschappelijke organisatie waarbij gezamenlijk gewerkt en geholpen gaat worden.

Belevingstuin
Bij Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ is de belevingstuin achter het pand onder handen genomen. In het pand wonen 52 huishoudens, sterk variërend in leeftijd en zorgbehoefte. Een paar jaar geleden is al een start gemaakt met de aanleg van de belevingstuin door het plaatsen van een kas. Begin oktober zijn een jeu de boulesbaan aangelegd, is de moes- en siertuin afgemaakt en een beregeningsinstallatie aangelegd. Samen met de bewoners is de lunch verzorgd, zijn gezelschapsactiviteiten gedaan (spelletjes, wandelen) en bezoeken afgelegd.

Eddie van Ravesteijn van Ivanti: “Het is een prachtig initiatief van een Amerikaanse software organisatie. Ivanti stelt minimaal 1600 mandagen per jaar beschikbaar voor vrijwilligerswerk. In die tijd kunnen we met zijn allen een substantiële bijdrage leveren. Gezamenlijk vrijwilligerswerk doen is ook goed voor de onderlinge samenwerking tussen medewerkers, die op deze manier samen een ander soort prestatie leveren en hier een goed gevoel aan over houden.”

Gemeenschapsgevoel
De vrijwilligersdag van Ivanti bij Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ in de Windmolenbergstraat is tot stand gekomen met medewerking van Mooi zo Goed zo. Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “In ’s-Hertogenbosch maken we een bijzonder najaar mee. In korte tijd is Ivanti het vierde bedrijf dat zich op deze manier ingezet heeft voor de Bossche samenleving. Andere partijen waren dit najaar LPR Benelux (Voedseltuin), Rechtbank Oost-Brabant (7 organisaties), waterschap Aa en Maas (22 organisaties) en nu dus Ivanti. Een mooie ontwikkeling die het gemeenschapsgevoel stimuleert en tot ontmoetingen en inzichten leiden die anders niet of moeilijker tot stand komen. Mooi zo, goed zo!”

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl