2 oktober 2019Ivanti trakteert bewoners Windmolenbergstraat

Op donderdag 3 oktober a.s. zetten zo’n 20 medewerkers van het ICT-bedrijf Ivanti Software B.V. zich in voor de bewoners van Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ aan de Windmolenbergstraat. Aanleiding is de morele verplichting die Ivanti voelt om iets terug te doen voor de maatschappij. Medewerkers mogen minstens één dag per jaar vrijwillgerswerk doen in de “baas zijn tijd”. Elk jaar kiest Ivanti een maatschappelijke organisatie waarbij gezamenlijk gewerkt en geholpen gaat worden.

Belevingstuin
Bij Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ gaat gewerkt worden aan de belevingstuin achter het pand. In het pand wonen 52 huishoudens, sterk variërend in leeftijd en zorgbehoefte. Een paar jaar geleden is al een start gemaakt met de aanleg van de belevingstuin door het plaatsen van een kas. Nu worden door de helft van de vrijwilligers een jeu de boulesbaan, perken voor bloemen en groenten, een wandelpad en beregening aangelegd. De andere helft gaat met de bewoners de lunch verzorgen, gezelschapsactiviteiten doen (spelletjes, wandelen) en bezoeken afleggen.

Eddie van Ravesteijn van Ivanti: “Het is een prachtig initiatief van een Amerikaanse software organisatie. In feite stelt Ivanti minimaal 1600 mandagen per jaar beschikbaar voor vrijwilligerswerk. In die tijd kunnen we met zijn allen een substantiële bijdrage leveren. Gezamenlijk vrijwilligerswerk doen is ook goed voor de onderlinge samenwerking tussen medewerkers, die op deze manier samen een ander soort prestatie leveren en hier een goed gevoel aan over houden.”

Gemeenschapsgevoel
De vrijwilligersdag van Ivanti bij Antoniegaarde en Labyrint ‘zorg en werk’ in de Windmolenbergstraat is tot stand gekomen met medewerking van Mooi zo Goed zo. Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “In ’s-Hertogenbosch maken we een bijzonder najaar mee. In kort tijd is Ivanti het vierde bedrijf dat zich op deze manier inzet voor de Bossche samenleving. Andere partijen waren sinds de zomer LPR Benelux (Voedseltuin), Rechtbank Oost-Brabant (7 organisaties), waterschap Aa en Maas (22 organisaties) en nu dus Ivanti. Een mooie ontwikkeling die het gemeenschapsgevoel stimuleert en tot ontmoetingen en inzichten leiden die anders niet of moeilijker tot stand waren gekomen. Mooi zo, goed zo!”

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl