1 juli 2020Jubileum en opvolging

Begin 2021 bestaat Mooi zo Goed zo 25 jaar en eind december 2020 gaat projectleider Jan de Rond met pensioen. Een bijzondere mijlpaal en mooie aanleiding om na te gaan wat het heden en verleden van Mooi zo Goed zo gebracht hebben en welke stip op de horizon gewenst is. Wat uit het verleden te behouden en wat is gewenst voor de toekomst? Welke ambities zijn er voor de middellange termijn en wie heb je daarvoor nodig? Met antwoorden op deze vragen is een plan voor de toekomst te maken en een nieuwe projectleider te zoeken.

Om de antwoorden te verzamelen is de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam bereid gevonden een onderzoek te doen onder de relaties van Mooi zo Goed zo: bedrijfsleven, media, maatschappelijke organisaties en overheid.

Het onderzoek bestaat onder andere uit gesprekken met de relaties van Mooi zo Goed zo. De gesprekken zijn door dr. Stephanie Maas, postdoctoraal onderzoeker en docent Erasmus Universiteit Rotterdam, in juni gehouden. Stephanie Maas is in maart 2020 gepromoveerd met het proefschrift “In the Moment of Giving”, een onderzoek naar hedendaagse vormen van geven, zowel privé als bedrijfsmatige filantropie. Wilt u uw ideeën en/of suggesties voor de toekomst van Mooi zo Goed zo meegeven aan Stephanie Maas? Neem dan contact met haar op via haar emailadres s.a.maas@rsm.nl. 

De resultaten van de gespreksrondes en het onderzoek worden in augustus verwacht.

Foto's onder:
Stephanie Maas en Jan de Rond

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl