17 oktober 2019Laagst opgeleide vrijwilligers maken meer uren

Een vrijwilliger met basisonderwijs als hoogst genoten opleiding steekt meer tijd in het vrijwilligerswerk (6,7 uur) dan iemand met een wo-master of doctortitel (3,7 uur). Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen, van de hoogst opgeleiden (wo, master, doctor) is dat 58 procent.

Jaarlijks ondervraagt het CBS mensen van 15 jaar of ouder over hun deelname aan vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar. Dit is onderdeel van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. In 2017 zijn vragen toegevoegd over de frequentie van het vrijwilligerswerk, de specifieke activiteiten, hoe lang men actief is, de tevredenheid en de motieven.

Het onderzoek over 2017 leverde opmerkelijke gegevens en conclusies op:
- hoger opgeleide mensen zijn vaker vrijwilliger dan laag opgeleiden;
- laag opgeleide mensen besteden per persoon meer tijd aan hun vrijwilligerswerk dan hoog opgeleiden;
- activiteiten organiseren is bij zowel de hoogst als de laagst opgeleiden de populairste vorm van vrijwilligerswerk;
- bij de laagst opgeleiden komt klussen op de tweede plaats, bij de hoogst opgeleiden is dat bestuurswerk.

Link naar CBS onderzoek

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl