26 september 2020Eerste teambuilding na corona-uitbraak

Op vrijdag 25 september verrichtte een groep medewerkers van NCAB vrijwilligerswerk in de Eendenkooi bij de Noorderplas. Het was de eerste teambuildingactiviteit sinds de uitbraak van corona. Zo’n 25 medewerkers hielpen de vrijwilligers van de eendenkooi bij het opknappen en in oude glorie herstellen van dit natuurgebied met grote cultuur historische waarde. Zij zetten hun tanden en handen in het snoeien en zagen van houtwerk, knotten van bomen, maaien van brandnetels en distels en opruimwerkzaamheden. Tegelijkertijd krijgen zij een rondleiding en uitleg over de Eendenkooi Maaspoort.

Teambuilding in corona-tijd
Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “NCAB is het eerste bedrijf dat contact opnam voor een teambuildingsactiviteit sinds de start van de coronacrisis half maart. De medewerkers hebben elkaar al een half jaar niet gezien en gaan elkaar tijdens deze dag weer voor het eerst weer ontmoeten. Een mooie manier om het onderling contact te onderhouden en versterken en tegelijkertijd iets te doen voor de sociale en maatschappelijke omgeving.”

Eendenkooi Maaspoort
De Empelse eendenkooi is in 1672 aangelegd en tot de Tweede Wereldoorlog actief gebruikt. Het is een goed renderende kooi geweest die diverse restaurants in 's-Hertogenbosch voorzag van gevogelte. Tot circa 1950 is de eendenkooi in productie geweest voor de vangst van eenden. In 1985 komt de kooi in het bezit van gemeente ’s-Hertogenbosch. De eendenkooi wordt opgeknapt en daarna bestempeld tot stiltegebied. Er komt een brede sloot om heen en er vindt weinig of geen onderhoud meer plaats. Medio 2000 is een groep inwoners van ’s-Hertogenbosch gestart met het in ere herstellen van de voormalige Empelse eendenkooi zodat de cultuurhistorische aspecten van deze kooi en zijn omgeving bewaard blijven. Door middel van rondleidingen brengen vrijwilligers van Stichting Eendenkooi Maaspoort het natuurgebied onder de aandacht van publiek en belangstellenden.

Vrijwilligerswerk
De mensen van NCAB zochten een leuk vrijwilligersproject in ’s-Hertogenbosch waar zij hun medewerking aan konden verlenen. Zij namen contact op met Mooi zo Goed zo en vroegen Jan de Rond om een aantal suggesties. Marijke Ramakers van NCAB: “Als bedrijf willen wij graag invulling geven aan regionale maatschappelijke projecten. Zeker in deze coronacrisis kunnen we op deze manier de contacten met onze medewerkers onderhouden. Uit de suggesties van Mooi zo Goed zo hebben wij voor de Eendenkooi Maaspoort gekozen omdat wij graag onze bijdrage willen leveren aan dit mooie project. Wij vinden het een geweldig initiatief om de Eendenkooi Maaspoort weer in zijn oude glorie te herstellen.”

Foto's: Jan de Rond

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl