2 februari 2017Wees leerling, metgezel, bontgenoot - en beweeg

Kies de methode van De Rond, de ronde tafel. Wees Leerling, metgezel, bondgenoot – en beweeg! Blijf niet hangen in je verleden! Zo ik dat gedaan had, ik was niet verder gekomen dan het smaadvolle Gouda, plaats mijner duistere verwekking.

BEN IK IN BEELD? MOOI ZO. U WILT NAAR MIJ LUISTEREN? GOED ZO! Waar ben ik?

Ik voel mij een vreemde, terwijl ik toch ooit hier in Den Bosch naar school ging, de latijnse school, die mij weinig meer kon leren, en de opvolgers van die school maar pochen op hun beroemde leerling, op mij Desiderius Erasmus van Rotterdam! Ik ben ijdel genoeg om dat te laten voor wat het is, maar die school was niet veel in mijn tijd. En de stad! Ach, het is een bijzonder genoegen om bij mijn terugkeer in ’s-Hertogenbosch een herleefde stad aan te treffen – een stad die ik 500 jaar geleden vol ongenoegen verliet... tóen een stinkende, vieze stad - ik hoor nog het gekrijs van het varken, dat aan de Pensmarkt werd geslacht, het geschreeuw en gejoel van de Markt eromheen, de één nog boerser dan de ander; ik zie nog, hoe achter de kramen zíj zich vergrepen aan drank en vrouwen, die geroepen waren tot hoger ambt ... 

Zij die door mijn vriend en tijdgenoot Jeroen, pardon Hieronymus Bosch, zo treffend, zo wreed naar waarheid, spottend werden ten toon gesteld - om dan nu bij mijn terugkeer mij te bevinden in uw illustere gezelschap van denkers en doeners, geletterden en ongeletterden, die zich - trots en ijdel als u bent – zo graag op mij – Erasmus - beroepen.

Entree Desiderius ErasmusEntree Desiderius Erasmus bij Mooi zo Goed zo
Foto: Henk van Esch

Het is dan ook een hele eer voor u, dat ik hier ben…, en ik hoop in alle bescheidenheid(!) voor even met u in deze eer te delen, op deze voor u zo heugelijke dag….in een stad die uit as en modder is herrezen – mooi zo, goed zo! - en nu heden ten dage tevoorschijn bloeit als een Tuin der Lusten, een bourgondisch paradijs, lustig etend en drinkend, alsof er nooit meer een oordeel komt, nooit meer een zondvloed.

Een stad waar stoffige kloosters herstelplaatsen zijn voor het geboefte, en archaïsche convicten broeinesten worden voor data-studie in de mistige werelden van het ongrijpbare, virtuele, wat toch een hernieuwde voortzetting is van de aloude liefde voor het onzichtbare en spirituele … En ik zeg: mooi zo! Goed zo! Een stad, waar dronkaards en zwervers geprikkeld worden tot ondernemerschap en levenskunst. En ik zeg: mooi zo! Goed zo! Een stad waar ooit de Geefhuizen van het huis des heiligen Geestes en de Broederschap der Illustere Lieve Vrouwe elkaar de loef afstaken in liefdadigheid - waar nu een Voedselbank voorziet in alle eerste levensbehoeften voor zovele gezinnen. En ik zeg: mooi zo! Goed zo!

Een stad waar edele regenten en rijke kooplieden van destijds zich heden ten dage verwaardigen af te dalen naar de straat, naar de markt, om zich aldaar radicaal te laten bekeren tot een denken en handelen, dat weet te luisteren naar de noden van de gewone man en vrouw, in een sociaal -  aandeelhouderschap, waar menig niet meer zo sociaal politicus zich aan spiegelen kan.

Waar ik verrast wordt door de wederkerigheid in verhoudingen tussen helper en geholpene, waar scheidslijnen wegvallen door het vinden van ieders eigen kracht en scheppingsmacht. Waar een Jan de Rond rondwaart!, die vermaledijde boerenzoon, die nog weet heeft van Casa en Familia, deze Jan, een ware Pater Familias van heel de Bossche samenleving, wat zeg ik: een ‘pater civitatis’, heel de stad zijn erf, een bloeiend bedrijf door verbinder te zijn. En ik zeg: mooi zo! Goed zo!

Redevoering Desiderius ErasmusErasmus draagt voor en uit
Foto: Henk van Esch

Aan mij de eer een ode voor die ode te houden. Elk project van hem immers is een ode, in die door ieder na te volgen, waarderende benadering. Een compliment voor hen die complimenten geven en komen zeggen tot wie anders in de schaduw zouden blijven: Mooi zo – goed zo

Ontevreden echter ben ik over oplevingen van het beest, in scheldgetwitter, in boosburgeroliedom. Waar het uit de Dieze gewonnen bier van mijn tijd, dat ooit de mensen redden moest van een wisse vergiftiging, nu een toeleiding lijkt te worden tot de ondergang van een hoofse cultuur en bedreiger van de vrede in deze schone stad.

Vergeet echter bij dit alles nooit de humor. Mijn Bosschiaanse humor. Lach om de boosheid, lach om de dwaasheid van de mens. Lees mijn Lof der Zotheid, en word mens! en wees niet zo gauw onmenselijk, ontevreden, ongoddelijk. Wees God en heers over jezelf, over je driften, over je angsten; heers over de chaos en schep licht - in deze dagen. Lees het boek van mijn vriend Thom – we want More! – èn val van je geloof in wat voor utopie ook! Wees realistisch.

Kies de methode van De Rond, de ronde tafel. Wees Leerling, metgezel, bondgenoot – en beweeg! Blijf niet hangen in je verleden!

Zo ik dat gedaan had, ik was niet verder gekomen dan het smaadvolle Gouda, plaats mijner duistere verwekking. Pas nu een kerkraam aldaar aan mij en mijn gedachtegoed (beluister en proef dat woord: gedachtegoed!) is gewijd, zal ik niet meer ontkennen daar verwekt te zijn, maar meer ook niet. De ronde! bollen en bellen verkiezen het in Marc Mulders’ naam om mij te typeren als een bellenblazer…, maar bedenk wel dat in elke ronde bel mijn adem huist, mijn geest van vrijheid die vrijkomt zodra je er ééntje stuk prikt. Al die ronde bellen samen vormen het universum van mijn vrije denken èn van het uwe, gegeven tot verlichting van alle mensen. Derhalve: denk rond, maak alles rond, rond je projecten netjes af, geef rondje na rondje en doe mij nog een Jan de Rondje! Mooi Zo Goed Zo! Ik heb gezegd, uw Desiderius Erasmus van ... Rotterdam.

Peter van Helden, alias Desiderius ErasmusPeter van Helden, alias Desiderius Erasmus
Foto: Henk van Esch

Redevoering uitgesproken door Desiderius Erasmus, alias Peter van Helden, tijdens bijeenkomst 'Versier de stad' ter gelegenheid van presentatie onderzoek en boek 21 jaar Mooi zo Goed zo en afsluiting Vrijwilligerscampagne #voorelkaar.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl