1 augustus 2022Stichting Transfarmers koopt Graafse Akker

Op donderdag 21 juli 2022 werd de handtekening gezet en is Stichting Transfarmers officieel eigenaar van de Graafse Akker in Den Bosch Oost. Hiermee blijft ‘de groene oase op Oost’ behouden voor komende generaties. De vrijwilligers van de stichting, die de Graafse Akker al 10 jaar beheren, zijn ontzettend blij dat het gelukt is de akker, voornamelijk dankzij crowdfunding, veilig te stellen voor nog vele jaren. “Wij vinden het heel bijzonder dat zoveel mensen hun steentje hebben bijgedragen om de som van €255.000,- bij elkaar te krijgen.”

Het gebied was jarenlang eigendom van een projectontwikkelaar. In de tussentijd mocht Stichting Transfarmers de grond pachten. Zij maakten er in tien jaar tijd een onmisbare buurtakker van: De Graafse Akker. Die als doel heeft om het buurtgroen te behouden, mensen samen te brengen en hen te motiveren tot creëren, verbouwen en onthaasten. Toen de ontwikkelaar de grond te koop aanbood, werd niet lang getwijfeld. Dit groene gebied moest behouden blijven voor de stad. Er werd een partner gevonden in woningcorporatie Zayaz die op het naastgelegen perceel sociale huurwoningen realiseert. Zij hebben het aankoopbedrag voorgeschoten zodat de stichting tijd had om de financiering te regelen.

Inzamelactie

Een crowdfunding werd gestart en meer dan 1000 mensen deden een donatie voor de aankoop van de akker. Hiermee werd een groot deel van het benodigde bedrag opgehaald. De gemeenteraad stemde op 31 mei jl. dan ook (bijna) unaniem vóór de motie van De Bossche Groenen om het restbedrag te financieren en daarmee de aankoop te steunen. Hiermee is de missie geslaagd en blijft de buurtakker bewaard voor de stad: één groot groen en sociaal openluchtbuurthuis waar iedereen welkom is. De Graafse akker heeft geen daadwerkelijke bewoners, maar wel mensen die zich er zo thuis voelen dat ze zich inzetten voor de akker. Dat kan op allerlei manieren: meehelpen activiteiten organiseren, schilderen, kunstwerken maken, koken, schoffelen, spitten, plukken, zaaien, oogsten of gewoon een praatje maken bij een kop koffie of thee.

Betrokkenheid Zayaz

Zonder de samenwerking met woningcorporatie Zayaz zou de aankoop niet zijn gelukt. Toen de optie om het terrein te kopen zich voordeed, heeft Zayaz de grond gekocht en de stichting een jaar de tijd gegeven om het aankoopbedrag bij elkaar te krijgen en het terrein over te nemen. Dat kon omdat Zayaz en Boschgaard samen een sociaal woningbouwproject realiseren naast de Graafse Akker. Dit laat zien dat Zayaz niet alleen gelooft in de kracht van bewonersinitiatieven maar ze ook daadwerkelijk de ruimte biedt. Het VSB fonds heeft een donatie gedaan en het KNHM heeft voor een overbruggingsfinanciering gezorgd tot de gemeentelijke gelden vrijkomen. Met alle donaties en wat reserves uit de stichting is het bedrag rond.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl