28 juli 2018 Lokaal vrijwilligerswerk bloeit maar de tijd dringt!

Er ligt een historische tijdbom op de loer voor het vrijwilligerswerk. Een tijdbom die zich al decennia verschuilt in de bevolkingsopbouw van ons land. Ons vrijwilligerscorps groeit en bloeit en is het waard om behouden te worden, maar de tijd is onverbiddelijk en dringt. Is het einde van groei in zicht?

Op verschillende terreinen is het voelbaar: natuur & milieu (klimaatverandering), onderwijs (minder leerlingen), energie (gas raakt op), et cetera. Het vrijwilligerswerk lijkt alleen maar te groeien, maar blijft dat zo?

Eind juni vierde Speeltuin ’t Kwekkeltje in Rosmalen haar 25-jarig jubileum. Al ruim 25 jaar werken zo’n 20 vrijwilligers zomer en winter aan deze speeltuin. Meer dan 200 verschillende bedrijven en organisaties hebben vrijwillig bijgedragen aan de speeltuin die qua waarde geschat wordt op zo’n € 1,5 miljoen. Een prachtige prestatie, mooi vrijwilligerswerk en het aantal bezoekers stijgt nog elk jaar.

Bijhouden
’s-Hertogenbosch met zijn dorpen kent meer van dergelijke voorbeelden. Wat te denken van de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch, Citytrainers, Voedselbank, Wandelclub ‘Wij Willen Wandelen’, Bosch Parade, Tennisvereniging Gryphons, Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel en nog zo’n 166 andere organisaties die sinds de eeuwwisseling zijn opgericht. Allemaal nieuwe energie om samen iets op te bouwen. Mooi zo Goed zo houdt dit nauwgezet bij.

Vooral sinds 2010 is het aantal organisaties (112) en vrijwilligers (10.000) fors gestegen. Niet toevallig is dit, 2010, ook het jaar dat de eerste babyboomers 65 jaar werden. Zij kregen bij hun pensionering meer vrije tijd en sloegen aan het organiseren. Tegelijkertijd werd organiseren makkelijker door de digitale snelweg en social media. Groei, groei, groei!

Eind 2017 is in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het eerst nagegaan waar al deze mensen vrijwilligerswerk doen, in welke sectoren (sport, cultuur, buurtwerk, zorg, et cetera) en of ze tevreden zijn. Sinds de eeuwwisseling wordt tweejaarlijks uitgezocht hoeveel inwoners vrijwilligerswerk doen. Daardoor weten we dat het aantal vrijwilligers groeiende is, van 33.500 rond de eeuwwisseling naar 47.500 eind 2016. Groei, groei, groei.

Een veel gehoord geluid en gevoel is dat moeilijk aan voldoende vrijwilligers en bestuursleden te komen is. Dat lijkt in schril contrast te staan tot de grote groei van het aantal vrijwilligers en nieuwe organisaties sinds de eeuwwisseling. Gevoel en feiten (b)lijken elkaar tegen te spreken. Misschien is het ambitieuze karakter van vrijwilligers, het zijn doorgaans enthousiaste mensen, hier de oorzaak van. Immers, als je wilt groeien kom je altijd mensen en middelen tekort. Dat wordt meer geventileerd en gevoeld dan hetgeen al tot stand gekomen is. Vooral vooruit kijken is het motto, achterom kijken levert immers niks op!

Ken je geschiedenis
Om de toekomst van ons vrijwilligerscorps veilig te stellen is het handig om stil te staan bij onze geschiedenis en onze bevolkingsopbouw. We zijn een nijver volkje en horen bij de top van de wereld als het om vrijwilligerswerk gaat. Echter, we vergrijzen vanwege de Tweede Wereld oorlog snel en flink. In 2020 worden de eerste mensen uit de babyboomgeneratie, en dat zijn er veel, 75 jaar. Doorgaans een leeftijd waarop je wereld langzaam maar zeker kleiner wordt. Mijn verwachting is dat het aantal vrijwilligers dan zal stabiliseren en daarna gaat krimpen. Hier is weinig aan te doen omdat het vastligt in onze bevolkingsopbouw. Maar, ambitieus als we zijn, kunnen we wel iets ondernemen. Groei kun je stimuleren, krimp moet je begeleiden. Laten we snel uitzoeken hoe ons vrijwilligerscorps in elkaar zit! Dan kunnen we uitvlooien wanneer en waar de krimp gaat optreden en hoe we dat kunnen begeleiden en opvangen!

Het behouden waard
De geschatte waarde van al dit vrijwilligerswerk is in Nederland, op basis van wettelijk minimumloon, circa 15 miljard euro en in ’s-Hertogenbosch 145 miljoen euro per jaar, en dan hebben we het alleen over de geïnvesteerde tijd en niet over de meerwaarde die al dit werk oplevert. Ter vergelijking, de begroting van de gemeente ’s-Hertogenbosch is ongeveer 750 miljoen euro. Voorwaar geen kleinigheid, dat vrijwilligerswerk in Nederland en ’s-Hertogenbosch!

Groei kun je stimuleren, krimp moet je begeleiden. De tijd is onverbiddelijk en dringt!

 

Biografie

Jan de Rond (1954) is geboren in West-Brabant en via de Noordoostpolder, Twente, West-Brabant en Randstad gaan werken in Oost-Brabant. In 1999 werd hij de eerste vanuit het bedrijfsleven bekostigde opbouwwerker / sociaal makelaar van Nederland.
Afkomstig van het platteland en uit de boerenstand bouwt hij aan verticale netwerken tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties ten behoeve van het gemeenschapsleven.
Oprichter Westerpop Delft (1989), projectleider Mooi zo Goed zo 's-Hertogenbosch (1996), oprichter Vrijwilligersnetwerk Galant 's-Hertogenbosch (2003).

Eerdere publicaties

Mooi zo Goed zo / Galant
Wat hebben koeien met vrijwilligerswerk te maken? (9 april 2018)
Drie manieren om vrijwilligerswerk te versterken (15 maart 2018)

DTV Den Bosch
Vrijwilligerswerk doet het goed in Den Bosch - video (2 februari 2018)

Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch
Versier de stad!, 21 jaar Mooi zo Goed zo in 's-Hertogenbosch (31 januari 2017)

Brabants Dagblad
Innovaties ontstaan op het platteland
(18 oktober 2017)
We zijn wel een heel bijzonder volkje (8 december 2016)
Vrijwillig werk: wat is dat eigenlijk? (3 november 2016)

LinkedIn
Boerenkracht en boerenmacht, innovaties ontstaan op het platteland (29 september 2017)
Bijzonder volkje die Nederlanders: eigenzinnig, innovatief en bemoeierig (26 november 2016)
Grenzen aan vrijwilligers - werk (21 oktober 2016)

Tijdschrift Sociale Vraagstukken
Zelfs bedrijven maken gebruik van vrijwilligers – van de gekke! (14 november 2016)

Omroep Brabant
Radio interview vanwege 10-jarig jubileum (2006)

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl