1 april 2019Oprichting Goede Doelen 's-Hertogenbosch

Een feestelijk moment. De oprichting van de ‘Stichting Goede Doelen ‘s-Hertogenbosch’ door Rotaryclub 's-Hertogenbosch West is een feit. De stichting heeft onder andere als doel te komen tot de eerste Lokale Goededoelengids ‘s-Hertogenbosch.

Nadat  in december 2017 bestuur en leden van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West club groen licht gaven om het idee van Jan de Rond voor de ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’, het maken van een goede doelengids voor ’s-Hertogenbosch, uit te gaan voeren is in januari een commissie Filantropie van 7 personen gevormd.

In het eerste half jaar van 2018 is het project uitgewerkt, heeft prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding verzorgd en zijn de eerste contacten gelegd met samenwerkingspartners.

In het tweede half jaar van 2018 is prof. dr. Lucas Meijs van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam om advies gevraagd en is samenwerking aangegaan met Avans Hogeschool.  Op het extern 50 jarig jubileumfeest van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West is het project openbaar gemaakt waarna artikelen in de lokale en regionale media verschenen om organisaties te informeren over het project. In samenwerking met Mooi zo Goed zo zijn 525 organisaties aangeschreven over het plan een lokale goede doelengids te realiseren. Na een inschrijvingsperiode van één maand hebben zich 113 organisaties gemeld voor een plaats in de gids.

Op 28 maart is de ‘Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch’ door Rotaryclub 's-Hertogenbosch West opgericht. De stichting zal de eerste editie van de ‘Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch’ gaan realiseren en de gids in de komende decennia onderhouden en actualiseren.

Naar verwachting zal de gids in de 2de helft van juni 2019 gepresenteerd worden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van in de gids opgenomen organisaties, samenwerkingspartners en anderen.

Aan de gids werken o.a. mee VisionArt, Drukkerij Dekkers van Gerwen, VrolijkOnline,  Rotterdam School of Management, Erasmus University, Vrije Universiteit Amsterdam, Geven in Nederland, prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Lucas Meijs, Avans Hogeschool, Van Eeten Notarissen, Mooi zo Goed zo en Gemeente 's-Hertogenbosch.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl