10 juni 2018Rotary schenkt ivm brand fors bedrag aan De Locatie

Begin februari brandde de kantine van Zorgboerderij De Locatie tot de grond toe af. Eind juni is ruim € 80.000,= bij elkaar gebracht voor de herbouw van de kantine. Het wachten is nu op de benodigde vergunningen voor herbouw.

Van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West ontving Zorgboerderij De Locatie donderdag 7 juni een forse cheque voor de herbouw van de in februari afgebrande kantine. Het geld is door de Rotaryclub bij elkaar gebracht tijdens de benefietavond op woensdag 30 mei j.l. bij ‘Asperges in ’t Veld’.

Uit de brand
Dit jaar, 2018, bestaat Zorgboerderij De Locatie 10 jaar. Het jubileum werd gevierd tijdens het eFFect festival op 9 en 10 juni j.l. Met de overhandiging van de cheque van € 6.000,= door Rotaryclub 's-Hertogenbosch West wordt de meerjarige samenwerking tussen Rotary en de zorgboerderij afgesloten. In januari j.l. was al een cheque van € 5.000,= overhandigd voor een grote groepstent.

Door de cheque van € 6.000,= van Rotaryclub 's-Hertogenbosch West en de verdubbeling van dit bedrag door BrandLoyalty komt de opbrengst van de fondsenwerving vanwege de brand ruim boven de € 80.000,= uit. Een mooi resultaat!

Hans Smith, voorzitter Zorgboerderij De Locatie: “Wij hebben een moeilijke tijd achter de rug vanwege de dreigende verplaatsing van onze zorgboerderij, de voor ons zeer moeilijk verlopen overgang en verandering van financieringsregels van de overheid en het afbranden van onze kantine. Met hulp van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West, BrandLoyalty, Mooi zo Goed zo en anderen zijn wij deze moeilijkheden te boven gekomen, en krabbelen na de brand nu langzaam maar zeker op en maken plannen voor de herbouw. Het geldbedrag komt hierbij zeer goed van pas!”

Michael Bol, voorzitter Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West: “Wij hebben ons de afgelopen jaren verbonden met Zorgboerderij De Locatie en naast geld ook kennis, handen en netwerk beschikbaar gesteld. We hebben het bestuur van de zorgboerderij geholpen met juridisch adviezen, hulp bij de overgang van AWBZ naar WMO financiering, geassisteerd bij de dreigende verplaatsing van de boerderij vanwege de verbreding van de A59 en we zijn in 2016, 2017 en 2018 met een grote groep leden komen werken tijdens NLdoet. Vanwege het afbranden van de kantine afgelopen winter hebben we onze benefietavond van eind mei in het teken gezet van Zorgboerderij De Locatie. Nu we dit project afronden gaan we ons de komende jaren inzetten voor een nieuw thema: kinderen in armoede.”

Zorgboerderij De Locatie
Zorgboerderij ‘De Locatie’ is gevestigd bij het Engelenmeer, sinds zomer 2008 geopend en biedt hulpverlening en onderdak aan vier jongeren. De jongeren draaien gedurende hun verblijf mee in het dagelijkse ritme van het boerengezin en -bedrijf. Naast jeugdzorg verzorgt ‘De Locatie’ ook naschoolse-, dag- en weekendopvang én ‘kampeleren’. Kampeleren is een combinatie van kamperen en leren. Aan de zorgboerderij is een aanzienlijke groep vrijwilligers verbonden. Circa 50 kinderen maken wekelijks gebruik van Zorgboerderij de Locatie.

Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West
Eerder was Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West mede oprichter van Stadswandeling De Verscholen Stad en verleende de club medewerking aan Special Olympics, Voedselbank ’s-Hertogenbosch, Grand Café Oosterhof, Lunchcafé In de Roos en Shelterbox. Sinds een aantal jaren doet de Rotaryclub elk voorjaar mee met NLdoet bij onder andere Eendenkooi Maaspoort, Manege De Binckhorst en Speeltuin ’t Kwekkeltje.

Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West is in 1968 opgericht en bestaat uit 45 tot 50 mensen met uiteenlopende beroepen en achtergronden. De club is onderdeel van een wereldwijd netwerk van leidende mensen in beroep of bedrijf, die hun passie en talenten inzetten voor relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. De 1,2 miljoen leden van Rotary zijn actief in 34.000 clubs in meer dan 200 landen. Rotary International is met stip de grootste fondsenwervende organisatie ter wereld en hoopt binnenkort het door haar in 1988 geïnitieerde project ‘End polio now’ succesvol af te ronden (zie www.endpolionow.org).

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl