25 november 20201.000 schoolspullenpassen voor nieuwe brugpiepers

In de komende vier jaar zullen minimaal 1.000 schoolspullenpassen beschikbaar zijn voor huishoudens en kinderen die van een (te) kleine portemonnee rond moeten zien te komen. De passen zijn bedoeld voor kinderen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch die tot en met zomer 2024 van de basis- naar de middelbare school gaan.

VIDEO DTV Den Bosch

Dit is mogelijk door een schenking van een anonieme partij aan Mooi zo Goed zo. De anonieme schenker stelde € 50.000 aan Mooi zo Goed zo beschikbaar om naar eigen inzicht te besteden. Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “De schenking was een complete verrassing van een partij die ik niet kende. De enige voorwaarde was dat het bedrag besteed zou gaan worden aan één of meerdere aan Mooi zo Goed zo gelieerde doelen. Na enig zoeken heb ik gekozen om de onderwijskansen te vergroten van kinderen die van de basis- naar de middelbare school gaan en die van weinig geld moeten leven. De schoolspullenpas van het Armoedefonds is hier een prachtig middel voor. Bij het Armoedefonds wordt hier een speciale constructie voor gemaakt: 'een fonds op plaats'.”

Schoolspullenpas
De 1.000 schoolspullenpassen zullen in de komende vier jaar beschikbaar komen via Leergeld ’s-Hertogenbosch, Voedselbank ’s-Hertogenbosch, Quiet Den Bosch en Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. Hulpverleningsorganisaties kunnen mensen die belang hebben bij een dergelijke pas bij deze vier Bossche organisaties aanmelden. Afgelopen maand oktober is de inventarisatie voor het nieuwe schooljaar 2021 gestart. In de gemeente ’s-Hertogenbosch leven meer dan 3.000 kinderen in armoede waarvan er jaarlijks zo’n 200-250 van basis- naar middelbare school gaan. Met de schoolspullenactie worden kinderen geholpen die opgroeien in armoede en (voor het eerst) naar de middelbare school gaan. Zij ontvangen voor de zomervakantie 2021 via de 4 Bossche hulporganisaties een schoolspullenpas ter waarde van 50 euro. De schoolspullenpas is te gebruiken van juli tot september bij landelijke winkelketens zoals HEMA en Bruna.

Schoolkosten en stress
De kosten voor het middelbaar onderwijs zijn de afgelopen jaren gestegen, denk aan schriften, geodriehoek, passer, etui, maar ook een rugzak, fiets en steeds vaker een laptop. In de praktijk zien leraren en hulpverleners vaak dat kinderen die in armoede opgroeien zonder de juiste spullen aan hun nieuwe school beginnen. Dat zorgt direct voor een achterstand en extra stress in een toch al stressvol brugklasjaar. Met de schoolspullenpas wordt deze achterstand en stress verzacht. Afgelopen zomer reikte het Armoedefonds de 10.000ste schoolspullenpas in Nederland uit via Quiet Den Bosch.

Foto onder vlnr:
Links: Lodie Hofland, Irene Verspeek en Jan de Rond (foto: DTV Den Bosch)
Rechts: Irene Verspeek (Armoedefonds) en Lodie Hofland (namens de vier Bossche organisaties) met de schoolspullenpas (foto: Jan de Rond)

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl