20 april 2020Start Meldpunt Lokale Organisaties 's-Hertogenbosch

Zes samenwerkende organisaties starten een Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch waar stichtingen, verenigingen en initiatieven hun zorgen, knelpunten en problemen als gevolg van de coronacrisis kunnen laten weten. Het initiatief is afkomstig van Jan de Rond van Mooi zo Goed zo en Vrijwilligersnetwerk Galant.

Voor het meldpunt en het daarmee samenhangend onderzoek werken Mooi zo Goed zo en Vrijwilligersnetwerk Galant samen met ’S-PORT, CultuurBosch, Goede Doelen ’s-Hertogenbosch en Erasmus Universiteit Rotterdam.

De maatregelen om het coronavirus in te dammen leggen ons dagelijks leven (bijna) stil. Veel stichtingen, verenigingen en initiatieven hebben hun deuren moeten sluiten en activiteiten zijn opgeschort. Het is onduidelijk wanneer het normale werk weer uitgevoerd kan worden. Ook als de maatregelen versoepeld worden, kunnen de gevolgen van deze crisis nog lang voelbaar blijven.

Meldpunt bij Vrijwilligersnetwerk Galant
Via het Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch bij Vrijwilligersnetwerk Galant verzamelen de samenwerkende organisaties de knelpunten en uitdagingen, waar organisaties nu en in de komende maanden mee te maken (gaan) krijgen. Deze kunnen per sector verschillen. Door ze te inventariseren gaat een specifiek beeld ontstaan van de problemen en noden per sector, waarna verfijnde maatregelen bedacht kunnen worden om de issues aan te pakken. Verenigingen, stichtingen en initiatieven worden opgeroepen hun vragen te stellen, zorgen te delen en mee te doen aan het onderzoek dat via het meldpunt gestart wordt. Samen staan we sterker en kunnen we zoeken naar oplossingen!

Gemeenschapsleven
Juist in deze tijden zien we hoe belangrijk vrijwilligerswerk, zorg en welzijn zijn voor onze samenleving. De energie van 46.000 vrijwilligers en meer dan 1.500 organisaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch is van onschatbare waarde voor de gemeenschap. Er is Mooi zo Goed zo, Galant en haar partners veel aan gelegen om deze sociale rijkdom en infrastructuur zoveel mogelijk te behouden. Samen kunnen we de sociale infrastructuur overeind houden.

Het meldpunt is met ingang van dinsdag 21 april opengesteld en op werkdagen te bereiken via meldpunt at galant.nl en/of telefoon 073 – 615 62 50

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl