2 oktober 2017Ton, het is mooi zo, het is goed zo!

Het is een koude dinsdagmiddag februari 1998. Aan tafel niet de minste Bosschenaren: Vulto (Bank), Hoefsloot (Politie), Van Zweeden (Kerken), Moonen (Bouw), Hobo (Wonen), Rombouts (1 1/2 jaar burgemeester) en anderen onder wie ik, broekje in waterland. Na ruim 20 minuten komt, te laat, Jan Schouten (Trainingen & FC Den Bosch) binnen waaien. Zijn blouse half uit zijn broek. Hij was niet van plan om te komen, maar was een week eerder door mij aangesproken: “Jan, je zit in het Comité van Aanbeveling of je zit er niet in.” “Ja, ja”, reageert Jan Schouten en hij geeft gevolg aan deze aansporing.

Hoe gaan we Mooi zo Goed zo voortzetten is de vraag die op tafel ligt. De proefperiode van drie jaar, bekostigd door het Juliana Welzijn Fonds, loopt eind dat jaar af. Terwijl Jan Schouten mompelend en haastig aanschuift, oppert Ton Rombouts: “Als we nu eens het bedrijfsleven benaderen om de kosten voor haar rekening te nemen?” De rest van de aanwezigen kijkt elkaar verrast aan. Goed idee, maar hoe dan? Terwijl ik met klamme handen en droge mond kauw op het idee zegt Jan Schouten: “Geweldig idee, dat ga ik regelen met FC Den Bosch en de businessclub.” De aanwezigen sluiten zich verbaal of in gedachten verzonken bij deze uitroep aan. Als Ton en Jan het een goed idee vinden dan gaan we dat onbekende pad proberen. Het is een noviteit in de sociale sector. Nog nooit vertoont, geprobeerd of gedaan. Maar hoe dan, hoe gaan we dat doen?

In de zomer 1998 vindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de afsluiting van het landelijke proefproject Mooi zo Goed zo van het Juliana Welzijn Fonds plaats. Van de 52 proefprojecten in even zoveel steden zijn er nog 30 over. Ze willen allemaal door na de proefperiode van drie jaar. Negenentwintig Mooi zo Goed zo projecten gaan de lokale overheid subsidie vragen. Eéntje niet, die uit ’s-Hertogenbosch, die waar ik werk. Collega’s verklaren mij in Amsterdam voor gek. “Dat gaat je niet lukken en is de doodsteek voor je project. Geen bedrijf gaat Mooi zo Goed zo bekostigen en daarna ook nog eens meewerken aan sociale en culturele projecten in de gemeenschap”, zeggen ze in koor. Ik had al klamme handen en een droge mond in het voorjaar en wordt van deze reactie niet rustiger. Manmoedig bluf ik: “Het tegenovergestelde gaat gebeuren. Als bedrijven in Mooi zo Goed zo investeren, willen ze het ook laten slagen en zullen ze bereid zijn mee te werken als ze met goede en leuke projecten worden benaderd.”

En zo is het gegaan! Zo gaat het nog steeds. Eind 1998 noteren we in ’s-Hertogenbosch voldoende zogenaamde Sociaal Aandeelhouders en ook de gemeente ’s-Hertogenbosch doet na de bedrijven een duit in het zakje voor Mooi zo Goed zo. De eerstvolgende drie jaar, 1999 t/m 2001, zijn bekostigd. In februari 1999 wordt in het stadion van FC Den Bosch door Ton Rombouts het eerste Sociaal Aandeel Mooi zo Goed zo uitgereikt aan de directeur van FC Den Bosch, Paul van der Kraan.

Het zaadje is in het voorjaar 1998 gezaaid en heeft een bijzonder zetje gekregen van Ton Rombouts. In de daarop volgende jaren is het opgekomen plantje gekoesterd en verzorgd door Ton Rombouts, Jan Schouten en anderen. Het Bossche voorbeeld wordt na een paar jaar in andere steden gevolgd. Bedrijven, instellingen en vrijwilligersorganisaties leren elkaar te vinden en in te schakelen om de lokale gemeenschap leuker, prettiger, groener en socialer te maken. Dat is niet zonder slag of stoot of klam zweet tot stand gekomen, maar toch …

Zoals Jan Schouten in 1999 al zei: “Iedereen heeft wel eens een kontje of zetje nodig om over een hoge schutting te komen.” De bevlieging van Ton Rombouts in de winter van 1998 was zo’n zetje en we weten wat daarvan gekomen is: een onderzoek en boek ‘Versier de stad!’, gepubliceerd en gepresenteerd in januari 2017 in het stadion van FC Den Bosch. Een onderzoek naar 21 jaar Mooi zo Goed zo in ’s-Hertogenbosch.

Ton, afscheid nemen is een beetje sterven. Het is mooi zo, het is goed zo! Bedankt voor je zetjes, voor en achter de schermen!

Jan de Rond
Projectleider

Foto onder
Uitreiking eerste Sociaal Aandeel aan FC Den Bosch
Foto: Henk van Esch

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl