23 januari 2018Vrijwilligerscorps 's-Hertogenbosch flexibel en tevreden

Uit onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Welzijn Divers en Vrijwilligersnetwerk Galant in het najaar 2017 waaraan 5.062 mensen deelnamen, blijkt dat acht op de tien vrijwilligers tevreden zijn over de beschikbare faciliteiten, ruimte voor ideeën en ervaren flexibiliteit. Over de vergoeding van onkosten en over scholing en cursussen zijn vrijwilligers minder tevreden.


Onderzoek uit 2016 wijst uit dat vier op de tien mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch (39%) vrijwilligerswerk doet. Dat zijn ruim 47.500 mensen. In 2002 was het aantal vrijwilligers 30.000. Dit is een toename van 58% in 15 jaar. Het vrijwilligerscorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt na jaren van groei, van 29% in 2002 naar 39% in 2016 in grote lijnen tevreden over haar werk en mogelijkheden te zijn.


Vrijwilligers blijken flexibel
Het onderzoek laat verder zien dat vrijwilligers tegelijkertijd in verschillende sectoren en verschillende typen organisaties actief zijn. Uit de cijfers valt op te maken dat de gemiddelde vrijwilliger in 1,7 sectoren actief is, een hoge score! Dat wil zeggen dat van de 10 vrijwilligers er 7 in meer dan één sector actief zijn in de 12 te onderscheiden vrijwilligerssectoren. Ter vergelijking: doorgaans is een werknemer op het zelfde moment actief in één sector (bouw, vervoer, industrie, overheid, onderwijs etc.), uitzonderingen daargelaten. Bij hoeveel organisaties de gemiddelde vrijwilliger tegelijkertijd werkt is in het onderzoek niet gevraagd. Dat is dus nog onbekend. 4 op de 10 vrijwilligers doet het vrijwilligerswerk op flexibele basis. Zij zijn een wisselend aantal uren en dagen per week/maand actief.


Bijdrage leveren aan samenleving

Inwoners doen op verschillende gebieden vrijwilligerswerk, het vaakst in de sport (25%), zorg (22%), buurt- en wijkwerk (20%), maatschappelijke/sociale doelen (16%), kunst/cultuur (14) en onderwijs (14%). Als belangrijkste reden voor hun vrijwilligerswerk geven mensen op: een bijdrage leveren aan de samenleving (62%). Voor bijna de helft (48%) is plezier een belangrijke reden om vrijwilligerswerk te doen. 85% van de vrijwilligers doet hun werk via een organisatie, vereniging of stichting.


Gevraagd en gewaardeerd
Vier op de tien mensen is gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. Een kwart geeft aan dat hun vrijwilligerswerk onderdeel is van een lidmaatschap of deelname aan een activiteit. De meeste mensen voelen zich gewaardeerd in hun vrijwilligerswerk, echter één op de tien geeft aan dat er teveel van hen verwacht wordt. De meeste mensen laten weten dat zij de juiste materialen en faciliteiten hebben om hun vrijwilligerswerk te doen. Over de regelingen voor vergoeding van onkosten en over scholing en cursussen zijn vrijwilligers minder tevreden. De vergoedingen verschillen per organisatie.


Hulp en ondersteuning
Organisaties vragen ondersteuning bij het opzetten van een vrijwilligersbeleid. Ook willen ze graag hulp bij het werven van nieuwe vrijwilligers, vooral voor bestuursfuncties. Deelnemers aan het onderzoek vragen om mogelijkheden om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Vrijwilligers willen meer mogelijkheden voor scholing, cursussen en workshops. Ook de wens om een centrale plek (online, offline) voor alle vragen over vrijwilligerswerk komt naar voren uit het onderzoek.

 

Rapport vrijwilligerswerk 's-Hertogenbosch

 

 

Aan het onderzoek, en de verspreiding er van, is meegewerkt door:
Gemeente 's-Hertogenbosch |
Mooi zo Goed zo |
Vrijwilligersnetwerk Galant |
Welzijn Divers |

 

 

 

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl