25 oktober 2018Vrijwilligerskorps 's-Hertogenbosch bij top 5 van Nederland

Het vrijwilligerskorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch behoort met een vijfde plaats tot de top van Nederland. Een en ander blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek van juli 2018.

In het rapport ‘Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven' van juli 2018 van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) staat te lezen dat van de grotere steden Zwolle met 59,6 procent met afstand het hoogste aandeel vrijwilligers (15 jaar en ouder) heeft. Andere steden met naar verhouding veel vrijwilligers zijn Apeldoorn (50,8), Amersfoort (49,9), Enschede (49,4), ‘s-Hertogenbosch (46,6), Utrecht (46,2) en Groningen (46,0).

Stijf onderaan staan Maastricht (39,1), Rotterdam (39,5), Amsterdam (39,9), Eindhoven (40,9), Dordrecht (40,9), Arnhem (41,2) en Tilburg (41,8).

De cijfers uit 2017 zijn gecorrigeerd op basis van bevolkingssamenstelling.

Lokaal onderzoek
Uit onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch is gebleken dat het aantal vrijwilligers sinds de eeuwwisseling fors gestegen is van 30.000 in 2002 naar 47.500 in 2016; een stijging van 58,3%.
In het najaar 2018 worden nieuwe cijfers over het lokale vrijwilligerswerk verwacht.

Stimulans
De geconstateerde groei en bloei is niet vanzelf tot stand gekomen. Van 1995 t/m 1997 werd op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch door Welzijn Divers de campagne ‘Vrijwilligers in Beeld’ gehouden. In 1996 startten het Juliana Welzijn Fonds (nu Oranje Fonds) samen met Welzijn Divers het experimentele project Mooi zo Goed zo.

In 1996 kwam bij de jaarlijkse 'lintjesregen' meer de nadruk te liggen op bijzondere, persoonlijke verdiensten van iemand voor de samenleving, waaronder nadrukkelijk vrijwilligerswerk. Onder invloed van de gevoerde campagne ‘Vrijwilligers in Beeld’ en op verzoek van Mooi zo Goed zo begon de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2000 met een tweejaarlijks statistisch onderzoek naar het vrijwilligerswerk.

Dit alles leidde in 2002 tot een eerste serieuze beleidsnota vrijwilligerswerk waarna in 2003 Vrijwilligersnetwerk Galant van start ging. In 2005 organiseerden Mooi zo Goed zo en Galant de eerste vrijwilligerscampagne MADD die in 2010 overging in NLdoet. Na meer dan 10 jaar succes van Mooi zo Goed zo richtte Sport & Recreatie van gemeente ’s-Hertogenbosch in 2007 voor de sportwereld een eigen variant op: Sport Support. In Rosmalen startte in 2010 het Rosmalens Verenigingen Contact. In 2013 ging onder leiding van Vrijwilligersnetwerk Galant de VrijwilligersAcademie van start.

Reportage DTV Den Bosch
"We komen altijd vrijwilligers tekort, we zijn namelijk nogal ambitieus en daar heb je meer vrijwilligers bij nodig!"

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl