30 september 2020Werknemersvrijwilligerswerk in coronatijd in Mariaburgbos

Op dinsdag 29 september a.s. stak een groep medewerkers van Ivanti Sofware BV de handen uit de mouwen in het Mariaburgbos. Het was de tweede eerste teambuildingsactiviteit sinds de uitbraak van corona. Zo’n 20 medewerkers hielpen de vrijwilligers van IVN ’s-Hertogenbosch bij het opknappen van het Mariaburgbos en in oude glorie herstellen van dit gebied met grote cultuurhistorische waarde. Aanleiding was de morele verplichting die Ivanti voelt om iets terug te doen voor de maatschappij. Medewerkers mogen minstens één dag per jaar vrijwillgerswerk doen in de ‘baas zijn tijd’.

Werknemersvrijwilligerswerk in corona-tijd
Jan de Rond van Mooi zo Goed zo: “Ivanti is het tweede bedrijf dat contact opnam voor een teambuildingsactiviteit sinds de start van de coronacrisis half maart. De medewerkers hebben elkaar al een half jaar niet gezien en gaan elkaar tijdens deze dag weer voor het eerst ontmoeten. Een mooie manier om het onderling contact te onderhouden en versterken en tegelijkertijd iets te doen voor de sociale en maatschappelijke omgeving.”

Mariaburgbos
In de afgelopen 10 jaar zijn in het Mariaburgbos diverse natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd door gemeente en IVN ’s-Hertogenbosch zoals het uitdunnen van het bos ten behoeve van de kruidachtige oeverbegroeiing, het open kappen van bosranden en maken van open plekken in het bos, die hierdoor kunnen opwarmen door de zon. Zo kunnen vlinders en andere insecten hier beter gedijen. Op de opengemaakte plekken ontstaan heideveldjes, zoals vroeger. De gerooide stronken van de gekapte bomen zijn in rillen op elkaar gestapeld en vormen zo schuilmogelijkehden voor diverse soorten dieren. In het bos liggen oude akkers, die ontstaan zijn door het ontginnen van ‘woeste grond’ (zo werd dat in het begin van de vorige eeuw genoemd). Die akkers zijn vaak omringd door de karakteristieke eikenhakhoutwallen. De randen van de natuurakkers zijn ten behoeve van de insecten ingezaaid met kenmerkende bloemen als korenbloem, klaproos en kamille. In het bos zijn bijna 40 soorten vogels geteld.

Gemeenschapswerk
De mensen van Ivanti zochten een leuk vrijwilligersproject in ’s-Hertogenbosch waar zij hun medewerking aan konden verlenen. Zij namen contact op met Mooi zo Goed zo en vroegen Jan de Rond om een aantal suggesties. Moniek van den Hoek: “Als bedrijf willen wij maatschappelijke projecten helpen. In deze coronacrisis kunnen we op deze manier de contacten met onze medewerkers coronaproof onderhouden. Uit de suggesties van Mooi zo Goed zo hebben wij voor het Mariaburgbos gekozen omdat buiten de veiligste omgeving is om iets gezamenlijk te doen.”
Vorig jaar hebben de medewerkers van Ivanti een belevingstuin en jeu de boulesbaan aangelegd bij Antoniegaarde aan de Windmolenbergstraat.

Foto's: Jan de Rond

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl