Over ons

Bij sociale sponsoring snijdt het mes aan twee kanten. Sociaal-culturele projecten, die uit zichzelf niet tot wasdom kunnen komen, worden nu gerealiseerd. Tegelijk kan het bedrijfsleven inspelen op verwachtingen van de consument, die het imago van een onderneming immers beoordeelt op méér dan alleen een goed product. Door maatschappelijke projecten te steunen maakt een bedrijf zich niet alleen bekend, maar ook bemind in de lokale samenleving. En, goodwill verdient zichzelf terug!

Hoe we werken

Inwoners van 's-Hertogenbosch dragen ideeën aan ter verbetering van de woon- en werkomgeving. De projectgroep Mooi zo Goed zo, bestaande uit bedrijfsleven, gemeente, media en maatschappelijke organisaties, beoordeelt elk idee op doelstelling en haalbaarheid. Zo verwerven projecten als het ware het 'keurmerk' dat zij het vertrouwen en de medewerking van het plaatselijke bedrijfsleven ook werkelijk verdienen.
Bedrijven en instellingen worden door Mooi zo Goed zo benaderd met het verzoek mee te werken aan het project.
Het project wordt uitgevoerd door bewoners in samenwerking met de sponsors. Na realisatie van een project volgt een feestelijke opening/oplevering, waarbij de sponsors worden bedankt en de Bossche media aanwezig is.

Voor wie?

Projecten, waarvoor Mooi zo Goed zo werkt, kenmerken zich door:
- Het project moet uitgevoerd (kunnen) worden door vrijwilligers.
- Het project moet (een stukje) 's-Hertogenbosch leefbaarder maken.
- Mogelijke relaties met andere organisaties (bijvoorbeeld gemeente) mogen
  niet strijdig zijn met sponsor- en fondsenwerving via Mooi zo Goed zo.
- Het project moet openbaar toegankelijk zijn, dan wel een gemeenschapsdoel dienen.
- Het project moet eenvoudig te realiseren zijn.
- Het gaat om éénmalige kosten of investeringskosten en niet om structurele kosten
  zoals salariskosten, in te huren deskundigheid, huurkosten e.d.

Werkwijze en ontstaan Mooi zo Goed zo - Interview Omroep Brabant

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl