Sponsor- en fondsenwerving

In Nederland bestaan ​​circa 1.800 subsidieregelingen, 1.000 fondsen en er zijn organisaties en organisaties die bijdragen aan allerlei maatschappelijke activiteiten, projecten en evenementen. Word daar maar eens wijs uit.

Tussen subsidies, fondsen en sponsoring bestaan ​​grote verschillen. Bij subsidies is bijvoorbeeld een beroeps- en bezwaarschriftenprocedure mogelijk. Bij sponsoring wordt een tegenprestatie verwacht en bestaat een dergelijke procedure niet. Bij subsidies en fondsen wordt doorgaans een financieel verantwoording verlangd.

Mooi zo Goed zo maakt je wegwijs in sponsor- en fondsenwervingsland en neemt je tijdrovende werk waarvoor een lange adem nodig is uit handen.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl