Netwerk tegen Armoede

Begin 2014 werd tijdens de conferentie Kinderen en Armoede, georganiseerd door de gemeente ’s-Hertogenbosch, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het feit dat in 's-Hertogenbosch tussen de 3.000 en 6.000 kinderen in armoede leven! Dat zou niet zo mogen zijn.

Onder alle aanwezigen werd de urgentie en noodzaak gevoeld om samen armoede bij kinderen aan te pakken. De conferentie was het startsein om een begin te maken met een betere samenwerking. Hiervoor werd het Netwerk tegen Armoede opgericht. Het Netwerk tegen Armoede (NtA) is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het signaleren, tegengaan en voorkomen van armoede bij kinderen.

Uit de armoedemonitor 2014 van de gemeente 's-Hertogenbosch blijkt dat in 2011 zo’n 7.190 huishoudens in de gemeente een inkomen van 110 procent van het sociaal minimum hebben. Dit is in 2016 een bruto maandelijks inkomen van € 1.677,15 voor gehuwden en € 1.216,13 voor alleenstaanden. Onder de 7.190 huishoudens waren 1.120 eenoudergezinnen met kinderen en 640 paren met kinderen. Circa 3.000 kinderen in de gemeente leven volgens officiële cijfers onder de armoedegrens. In werkelijkheid zijn dit er waarschijnlijk meer.

Gratis activiteiten en evenementen
Het Netwerk tegen Armoede houdt op internet twee kalenders bij van evenementen in ’s-Hertogenbosch die gratis toegankelijk zijn: volwassenen kalender en kinder kalender. Het is op zoek naar een vrijwilliger die deze agenda wil bijhouden en vullen. Voor meer informatie: info@netwerktegenarmoede.nl

In maart 2016 verscheen de eerste digitale nieuwsbrief van het Netwerk tegen Armoede.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:
Zuiver C |
Mooi zo Goed zo |

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl