Fietswerkplaats

Door middel van het fietsherstelproject wil het Pastoraal Uitzendbureau mensen met meervoudige problemen op weg helpen naar een betere en stabielere toekomst.  Een viertal vrijwilligers en 10-12 deelnemers werken drie dagen per week aan het herstellen van fietsen.

Door bemiddeling van Mooi zo Goed zo kan Stichting Pastoraal Uitzendbureau van start met haar tweede project: fietsen herstellen.

Mooi zo Goed zo heeft het VSB-fonds bereid gevonden de investeringskosten voor het benodigde gereedschap te financieren. Daarnaast is een stichting uit Vught bereid gevonden de huisvestingskosten voor twee jaar voor haar rekening te nemen.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl