Bijna-baantjes

Na veel leeswerk, gesprekken met onderwijs en zorg organisaties, ministerie van sociale zaken en gemeente bleek het onmogelijk een overeenkomst op te stellen. Zonder overeenkomst geen Bijna-baantjes was toen de conclusie van het bestuur van Stichting Bijzonder Gewoon.

Jan de Rond van Mooi zo Goed zo hoorde de noodkreet van Bijzonder Gewoon en zocht de verbinding met Holla Advocaten. Holla Advocaten heeft in nauw overleg met Bijzonder Gewoon en Mooi zo Goed zo een speciale Bijna-baantjes stage overeenkomst tussen jongere en ondernemer ontworpen en een samenwerkingsovereenkomst tussen Bijzonder Gewoon en ondernemer opgesteld.

Bijna-baantjes
Gerry Leijten van Bijzonder Gewoon: "Het idee van Bijna-baantjes is ontstaan door aan de kinderen te vragen wat ze later willen worden. Bijna-baantjes zijn voor kinderen met een beperking heel belangrijk en bijzonder. Het is voor iedereen fijn om van waarde te kunnen zijn voor een ander, ook voor onze kinderen." De Bijna-baantjes worden uitgevoerd in de vrije tijd.

Stichting Bijzonder Gewoon is een ouderinitiatief en al 8 jaar zeer actief in het aanbieden van vrijetijd besteding voor kinderen met een beperking. In oktober 2015 heeft de stichting een subsidie ontvangen vanuit het Maatschappelijk Initiatieven Fonds van gemeente 's Hertogenbosch voor het project 'Bijzonder Gewoon leert en werkt' en de ontwikkeling van Bijna-baantjes.

Bijzonder Gewoon is met het ontwikkelen van Bijna-baantjes een pionier. Het is ongebruikelijk dat jongeren tot 18 jaar met een beperking een bijbaantje hebben (zoals hun broertje of zusje). Voor ondernemers is het ook niet vanzelfsprekend om jongeren met een beperking in dienst te nemen.

Een gewone stageovereenkomst behoorde niet tot de mogelijkheden daar Bijzonder Gewoon geen onderwijsinstelling is. Een werkervaringsplek was eveneens van de baan omdat de jongeren geen uitkering genieten. Een vrijwilligers overeenkomst was geen optie daar het om een arbeidsrelatie gaat. Om de Bijna-baantjes van start te laten gaan is het belangrijk dat zowel de ondernemer, de jongere als Bijzonder Gewoon geen risico lopen. Met andere woorden welke overeenkomst past bij deze Bijna-baantjes of is het een idee fix met de Nederlandse wetten en regels?

Het ei van Columbus
Holla Advocaten vindt het van groot belang dat Bijna-baantjes kans van slagen heeft en is op zoek gegaan naar een oplossing. Uiteindelijk heeft Holla Advocaten een speciale bijna-baantjes stage overeenkomst ontwikkeld en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Jan van Heijningen en Petra Domevscek van Holla Advocaten: "Het is fijn om een stichting als Stichting Bijzonder Gewoon te kunnen helpen. Eenvoudig was dat nog niet, omdat wij tegen behoorlijk wat juridische obstakels aanliepen. Maar het is gelukt en wij denken dat deze overeenkomsten ondernemers het comfort bieden om met de kinderen van Bijzonder Gewoon in zee te gaan, zodat zij de mogelijkheid krijgen kennis te maken met het reilen en zeilen van een bedrijf of instelling".

Holla Advocaten heeft bijzonder goed werk verricht. Door deze overeenkomsten wordt het voor de jongeren met een beperking in ’s Hertogenbosch en omgeving mogelijk een eerste werkstap te zetten. Wellicht volgen meer organisaties het mooie voorbeeld van Bijzonder Gewoon zodat meerdere jongeren met een beperking van waarde kunnen zijn in de maatschappij!

De Bijna-baantjes overeenkomsten zijn tot stand gekomen door medewerking van:
Holla Advocaten |
Mooi zo Goed zo |
Stichting Bijzonder Gewoon |

Gerelateerde nieuwsberichten

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl