Make A Difference Day

Het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix is aanleiding geweest om in Nederland het MADD-evenement in het leven te roepen. Het MADD-evenement is de afkorting van Make A Diference Day. Vrijwilligers, bedrijven, serviceclubs, scholen, families, leerlingen en buren zetten zich tijdens het MADD-evenement in voor allerlei gemeenschapswerk en vrijwilligers initiatieven.

In het najaar van 2005 is door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) het eerste MADD-evenement georganiseerd.
Het organiserende comité in 's-Hertogenbosch won dat jaar de MADD-award voor best organiserende comité van Nederland. In 's-Hertogenbosch en Vught werden 75 verschillende klussen en activiteiten georganiseerd door 50 organisaties.

In 2010 veranderde het MADD-evement in NLdoet en werd het verplaatst van het najaar naar het voorjaar.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl