Make A Difference Day

Het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix is aanleiding geweest om in Nederland het MADD-evenement in het leven te roepen. Het MADD-evenement is de afkorting van Make A Diference Day. Vrijwilligers, bedrijven, serviceclubs, scholen, families, leerlingen en buren zetten zich tijdens het MADD-evenement in voor allerlei gemeenschapswerk en vrijwilligers initiatieven.

In het najaar van 2005 is door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) het eerste MADD-evenement georganiseerd.
Het organiserende comité in 's-Hertogenbosch won dat jaar de MADD-award voor best organiserende comité van Nederland. In 's-Hertogenbosch en Vught werden 75 verschillende klussen en activiteiten georganiseerd door 50 organisaties.

In 2010 veranderde het MADD-evement in NLdoet en werd het verplaatst van het najaar naar het voorjaar.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl