17 november 2018Aanmelding 'Bossche Gouden Eeuw van Filantropie' geopend

Organisaties in de gemeente 's-Hertogenbosch kunnen zich tot 15 december a.s. aanmelden voor het project ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’ van Rotaryclub 's-Hertogenbosch West. Met de aanmelding maken ze kans op een plaats in de 'Bossche lokale goede doelengids' die de Rotaryclub gaat maken. Hierdoor verhogen organisaties de mogelijkheid om inkomsten te verwerven uit donaties of schenkingen.

Non-profit organisaties actief in de sectoren buurt & wijk, kunst & cultuur, natuur & milieu en sociaal & maatschappelijk zijn door Rotaryclub 's-Hertogenbosch West en Mooi zo Goed zo uitgenodigd om zich voor 15 december 00:00 uur a.s. aan te melden. Via de pagina 'Bossche Gouden Eeuw van Filantropie' (zie onder bij gerelateerd project) en de site van Rotaryclub 's-Hertogenbosch West zijn de criteria, voorwaarden en het aanmeldingsformulier te downloaden.

Eric Koopmanschap, voorzitter Rotaryclub 's-Hertogenbosch West: “Wij zien in het project ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie', een idee van Jan de Rond, veel toekomst en potentie. Een belangrijk deel van onze tijd, expertise, netwerk en financiële middelen gaan we in de komende decennia in dit project steken. Hiermee komen we een grote variatie aan lokale gemeenschapsorganisaties en goede doelen te hulp die nu niet in staat zijn om serieus werk te maken van de op gang komende stroom gelden voor goede doelen uit nalatenschappen.”

De 'Bossche Lokale Goededoelengids' zal in fysieke en digitale vorm eind juni 2019 verschijnen. In de gids komen zo'n 75 organisaties uit de gemeente ’s-Hertogenbosch te staan die zich inzetten voor de medemens en een mooier en beter ‘s-Hertogenbosch. De gids komt onder andere te liggen bij notarissen, banken, vermogensbeheerders, accountants, financiële adviseurs en begrafenisondernemers.

Aanmelding
Aanmelding is alleen mogelijk door het aanmeldingsformulier te mailen naar rotarydenboschwest@gmail.com. Bij gelijke geschiktheid van aangemelde organisaties gaan dag en tijdstip van aanmelding een rol spelen, wie het eerst komt …

Naar verwachting zullen de aangemelde organisaties in januari 2019 geïnformeerd worden over al dan niet plaatsing in de Bossche goede doelengids. Uitgebreidere informatie is te vinden op de sites van Rotaryclub 's-Hertogenbosch West en Mooi zo Goed zo.

Voor criteria, voorwaarden en aanmelding zie hieronder bij gerelateerd project.

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl