28 februari 2019Vrijwilligerskorps 's-Hertogenbosch verkleurt

Het vrijwilligerskorps van 's-Hertogenbosch verkleurt in rap tempo. Was in 2010 nog 18% van het vrijwilligerscorps 65 jaar en ouder en 32% tussen de 18 en 39 jaar, in 2018 is dit veranderd naar 26% voor de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder en óók 26% voor de groep 18-39 jarigen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling onderzoek en statistiek van de gemeente 's-Hertogenbosch in het najaar van 2018.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het aantal vrijwilligers licht gedaald is, van 47.500 in 2016 naar 45.900 in het najaar 2018.

Opvallend is dat de ouderen in grote aantallen vrijwilligerswerk zijn gaan doen. In 2010 deden 7.000 ouderen vrijwilligerswerk. Dit groeide in 2014 naar 8.000 en in het najaar van 2018 werden al 12.000 ouderen geteld die zich in zijn gaan zetten voor anderen door middel van vrijwilligerswerk, een stijging van 71%. Dit is te verklaren doordat de babyboomgeneratie sinds 2010 met pensioen aan het gaan is.

In dezelfde periode daalde het aantal vrijwilligers in de leeftijdsgroep 18-39 jaar licht, van 12.200 in 2010 naar 12.000 in 2018. De leeftijdsgroep 40-64 jarigen die vrijwilligerswerk doet, groeide van 18.200 in 2010 naar 21.700 in 2018, een stijging van 19%.

Het aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet, is sinds 2010 nagenoeg gelijk gebleven terwijl de mensen van 40 jaar en ouder juist meer zijn gaan doen. Het totale aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, lijkt niet verder te groeien en te stabiliseren.

Deze ontwikkelingen in het vrijwilligerskorps lopen vooruit op de verwachtingen van Jan de Rond zoals hij ze afgelopen zomer schetste in een opinie artikel in het Brabants Dagblad onder de titel: 'Lokaal vrijwilligerswerk bloeit, maar de tijd dringt'. Hij verwachtte de stabilisatie, het stoppen van de groei, pas na 2020 te zullen zien.

Update 7 maart 2019
Rapport 'Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl