Vrijwilligerswerk is ook ...

Sinds september 2014 publiceert Mooi zo Goed zo via twitter de rubriek 'Vrijwilligerswerk is ook ...'. Aanleiding is de onbekendheid van de vele concrete verschijningsvormen van vrijwilligerswerk.

In Nederland bestaan zo'n 170.000 maatschappelijke organisaties waarin meer dan 5 miljoen mensen vrijwilligerswerk verrichten. Vrijwilligerswerk komt voor in allerlei verschillende sectoren, werkzaamheden en activiteiten. Naar schatting verrichten zij 1 miljard uur vrijwilligerswerk per jaar.

Vrijwilligerswerk is ook ...
Meewerken aan slotspektakel Jheronimusch Bosch 500 jaar
Meewerken aan Cello Trucktour
Organiseren atelierroute s-Hertogenbosch
Werken en helpen in musea
Gastvrij ontvangen bewoners binnenstad in 'Bij Katrien'
Jongeren die B*There festival op #Parade organiseren
Regelen 58e Kwèkfestijn Oeteldonkse Club #shertogenbosch @OC1882
Intocht van Sinterklaas verzorgen
Fondsenwerving dmv pubquiz tbv Leergeld 's-Hertogenbosch door serviceclub FiftyOne
Ieder kind een verjaardagsfeestje gunnen en bezorgen
Mensen helpen en ontmoeten Vrijwillige Thuishulp
Verkeersbrigadiers zorgen voor veilige routes schoolkinderen
Organiseren en helpen bij kindervakantieweek
Werken op Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch
Bezoekers ontvangen en rondleiden in museum Kamp Vught
Begeleiden ruiters Manage de Binckhorst op Special Olypmics
Zorgen voor veiligheid op en rond het water
Bloed donoren
Meewerken aan uitzoeken van 'Bosch protocol' 1367-1811
Hulpouder zijn op de basisschool
In veilige banen leiden van Vestingloop
Nachtburgemeester worden in 's-Hertogenbosch
Met 150 mensen Jazz in Duketown realiseren
Als seingever zorgen voor veiligheid wielerkoersen
Helpen bij wijktheaters
Organiseren van Autismecafë
Extra inkomsten zoeken voor je sportvereniging
Even met iemand meelopen in een moeilijke periode
Zwerfvuil in je buurt / wijk opruimen
Helpen bij opvang vluchtelingen
Werken bij de voedselbank
Organiseren van volksfeest nr. 1 carnaval
Werken aan wikipedia
Rolstoelers laten genieten van Oeteldonk
Bewerkstelligen busvervoer door dorpen
Eigenbelang
Bouwen van carnavalswagen Oeteldonk
Bemiddelen bij ruzies tussen buren
Aanleg mesthopen om ringslangen te beschermen
Opvoeden van puppy's tot blindengeleidehonden
Tweede hands boeken verkopen voor het goede doel
Organiseren van carnaval
Bestuurslid zijn en meebeslissen
Radioprogramma’s presenteren bij de lokale omroep
Zorgen voor veiligheid op en rond het water
Asielhonden uitlaten
Collecteren voor een goed doel
Rondleidingen geven op een kasteel
Helpen bij een expositie in een plaatselijk museum
Strandwacht zijn in het zomerse zeeland
Organiseren van een muziekfestival
Een website bouwen voor je vereniging
Helpen van scholieren bij hun huiswerk
De c-pupillen fluiten
Branden blussen
Helpen bij een voedselbank
Meepraten in het schoolbestuur van je kinderen
Het bewaken van dijken bij windkracht 9
PR verzorgen van een museum
Het bouwen van replica van vlaggenschip Michiel de Ruyter
Schapen scheren op een kinderboerderij
Organiseren van ruitersportevenement
Organiseren van een zangfestijn
Geven van lees- en schrijflessen aan laaggeletterden
Tambour-maître zijn bij drumfanfare
Organiseren van een trimloop en kidsrun
Een zomerevent organiseren voor kinderen
Verlenen van slachtofferhulp
Organiseren van EK softbal Rosmalen
Opzetten en besturen van een lokale omroep
Vlinders tellen in een natuurgebied
Organiseren van een festival
Vervoeren van ouderen van voordeur naar voordeur
Organiseren introductieweek 1ste jaar studenten
Helpen bij opvang van vluchtelingen
Organiseren van watersportevenement
Buurtfeest organiseren tijdens burendag
Het jubileum organiseren van je sportclub
Organiseren open dag ModelSpoorGroep
Beschermen en tellen vleermuizen
Bemiddelen bij ruzies tussen buren
Zorgen voor gastvrijheid tijdens Jeroen Bosch 500
Organiseren en jureren Kwekfestijn Oeteldonk (Den Bosch)
Organiseren intocht Sinterklaas
Opbouwen kerststal
Voorlezen op de basisschool
Werken aan cultuuromslag en maatregelen ivm klimaatakkoord Parijs
Verzorgen jaarlijkse Kerstproeverij
Beheren kerkgebouw / moskee
Organiseren van lokale referenda

Sociaal aandeelhouders

Help Mooi zo Goed zo!

Wil je helpen of heb je hulp nodig? Neem contact met ons op!

Bel 088-0237500 info@mzgz.nl